Kış Sporları Turizmi

12/24/2014
1890

Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm talebinin karşılanması amacıyla, turizmin temel dayanak noktası olan doğal ve kültürel değerlerin “Koruma-Kullanma” dengesi gözetilerek bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımızca hazırlanan ve 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi (2023) kapsamında sürdürülmektedir

Kış Sporları Turizm Merkezlerine İlişkin Genel Bilgiler 

TÜRKİYEDE KIŞ SPORLARI TURİZMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİ
 
Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm talebinin karşılanması amacıyla, turizmin temel dayanak noktası olan doğal ve kültürel değerlerin “Koruma-Kullanma” dengesi gözetilerek bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımızca hazırlanan ve 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi (2023)  kapsamında sürdürülmektedir. Türkiye Turizm Stratejisinde belirlenen Kış Turizmi Koridoru (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin geliştirilmesi çalışmaları öncelikle yürütülmektedir. 2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları (Universiade),  Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezinin bulunduğu Erzurum’da 27.01-06.02.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca Kış Sporları Turizmine yönelik olarak ilan edilmiş olan toplam 28 adet TM/KTKGB’ye ilişkin plan durumları, mevcut ve hedef yatak kapasiteleri ile mekanik tesisler hakkında bilgiler (adet, kapasite ve uzunluk) aşağıda turizm merkezi bazında gösterilmektedir.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn